energyBoeken over filosofie zijn doorgaans saaie werken die ver van onze dagelijkse realiteit staan. Zelden bieden ze bruikbare oplossingen voor de leek die zich niet wenst te verheffen tot de spirituele status van een geestelijk leider, maar veeleer met zijn twee voeten in het bedrijfsleven staat.
De filosofische beschouwing is hier in de vorm van een luchtige roman gegoten met telkens een duidelijke boodschap. Hoewel gebaseerd op waar gebeurde verhalen moet dit boek als fictie beschouwd worden. De wetenschappelijke achtergrond is slechts een instrument om het leven en het universum vanuit een andere hoek te bekijken.
Dit boek is opgedragen aan de hedendaagse jeugd, die zal opgroeien tot volwassenen en de grondvesten vormt voor de wereld van morgen. Het is de jeugd die ons cultureel erfgoed in ontvangst neemt en er haar belangrijke bijdrage aan toevoegt. Zij staat borg voor de evolutie van de mensheid. Het zijn de gedachten van onze kinderen die wij volgen, want de wereld gaat niet achteruit. Hun filosofische opvattingen zullen bepalend zijn voor onze levenskwaliteit als toekomstige bejaarden en de zorg die ze zullen besteden aan de minstbedeelden onder ons. Ons lot ligt morgen in hun handen zoals hun levensvisie vandaag in onze handen ligt. Met hun waarden zullen ze de wereld besturen.
Filosofie en spiritualiteit voor de jeugd vormen de fundamenten van een evenwichtige samenleving. Ze scheppen een doelgericht leven waaraan iedereen bewust of onbewust zijn bijdrage levert.
Het is mijn innige wens de opbrengsten van dit boek te besteden aan een filosofische aanpak voor de slachtoffers van drugsmisbruik. Vaak zijn het kinderen en adolescenten met uitzonderlijke kwaliteiten die hun krachtige energie niet in goede banen hebben kunnen leiden. Hun bijdrage aan de wereld kan waardevol zijn.

Ilan Karavani